GP 2020: Vrácení z fyzického předprodeje

Pokud jste zakoupil/a vstupenky na Grand Prix České republiky 2020 online na portálu TIC Brno a chcete je vrátit, prosím, vyplňte všechna povinná pole formuláře.

Po úspěšném vyplnění a odeslání formuláře obdržíte, na Vámi uvedenou e-mailovou adresu, potvrzení přijetí Vaší žádost o vrácení vstupného.

Vaši žádost o vrácení vstupného odešlete nejpozději do tří let od data zahájení vracení vstupného.
Pokud vracíte více vstupenek v rámci jedné rezervace, stačí vyplnit pouze jeden formulář. Čísla vstupenek najdete také po přihlášení ke svému zákaznickému účtu.

Pokud jste již formulář odeslali, nevyplňujte jej znovu. Pokud máte dotaz k již vyplněnému formuláři, napište na michalkova@ticbrno.cz.

Děkujeme.

Pokud jste zakoupil/a vstupenky jiným způsobem, přejděte sem.

* povinná pole

číslo objednávky bylo součástí potvrzovacího e-mailu
ulice číslo popisné, město PSČ (příklad: Radnická 2, Brno 602 00)
Forma úhrady za zakoupené vstupenky

Platba bude vrácena na účet Vaší karty, ze které proběhla platba. Pro případ, že to nebude možné, uveďte, prosím, účet, na který máme platbu zaslat.

Peníze chci uhradit na účet vedený
vzor IBAN: PL61109010140000071219812874
vzor SWIFT: PKOPPLPWXXX

Počet zakoupených vstupenek

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
Celková částka za vstupenky
Vypište čísla všech vracených vstupenek
– číslo najdete v pravém horním rohu vstupenky, začíná číslem 100..... a je jedenáctimístné.
– Jednotlivá čísla oddělujte čárkou.
– Čísla vstupenek najdete také po přihlášení ke svému zákaznickému účtu.

Tímto uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů: jméno, příjmení a adresa, e–mail, telefonní číslo a číslo bankovního účtu výhradně za účelem evidence / archivace mé výše uvedené žádosti o vrácení vstupného a realizace vrácení vstupného.

Tento souhlas je účinný ode dne jeho podpisu a zůstává v platnosti po dobu povinné archivace podkladů vztahujících se k vrácení vstupného.
Beru na vědomí, že mám právo:

  • souhlas kdykoliv odvolat; odvolání je možné učinit buď písemně, nebo osobně na adrese sídla Společnosti;
  • požadovat po Společnosti informaci, jaké osobní údaje o mně zpracovává;
  • požadovat po Společnosti vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;
  • vyžádat si u Společnosti přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit;
  • požadovat po Společnosti výmaz těchto osobních údajů nebo omezení zpracování;
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Společenství nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Osobní údaje nejsou předávány žádnému třetímu subjektu či příjemci. Po ukončení akce bude tento souhlas skartován.

Kontakt na správce: e-mail: panenska@ticbrno.cz, telefon: 513 039 035.